Wilt u meer inzicht in uzelf of een ander?

Laat dan de geboortedatum van u en/of uw naaste door mij ontcijferen (€15,- p.p).

Numerologie


NIEUW: Numerologisch telefonisch consult

Vanaf 1 oktober is het mogelijk bij mij een telefonsich consult met behulp van de numerologie aan te vragen, om jouw levensvragen te beantwoorden. Na gemaakte afspraak en na overmaking van het tarief 40,- euro op NL06INGB0002204431 bel ik je op het gewenste tijdstip terug en zal jouw vragen beantwoorden, om tot meer inzicht, begrip en harmonie te komen.

Van jou heb ik allen de geboortedatum nodig of evt. van degene voor wie je het advies nodig hebt. De dag waarvoor je een tel. consult kan aanvragen ( max 1/2 uur), is de maandag van 17.00-22.00. Op deze dag zal ik je dan op het gewenste tijdstip terug bellen.

Mocht je vragen hebben of wil je een tel. afspraak maken ben je welkom mij te benaderen op tel no 074-2775839.

Met vriendelijke groeten

Patricia Klaar

Wat is Numerologie?

De Numerologie wordt beschouwd als een van de oudste verklarende technieken ter wereld en is hoofdzakelijk gebaseerd op de oude leer van de Hindoes en de Arabieren. 2500 jaar geleden gebruikten de priesters dit om hun medemensen beter te leren kennen om hen bij te staan in hun leed. De Numerologie die heden ten dage in het westen wordt gebruikte is voornamelijk gebaseerd op de filosofie van Pythagoras (582-507 v Chr.) die in Italië de eerste mysterieschool van Europa stichtte. Pythagoras was er heilig van overtuigd dat het getal orde brengt in de chaos van de bewegingen in en rond om ons. We kunnen in ons leven een nieuwe richting inslaan, wanneer we eenmaal begrijpen welke getallen ons leven bepalen.

Numerologie is een getallenleer. De symbolen zijn de cijfers en getallen van je geboortedatum. Elk getal heeft zijn eigen vibratie en trillingsinvloed en daarmee zijn eigen kenmerk. Met toepassing van enkele regels en formules kan het de vele boodschappen die erin verweven zijn vertalen waardoor inzicht gegeven wordt wie u bent of denkt te zijn en met welke taken en lessen u tot harmonie kunt komen met uzelf en uw omgeving.

De getallen van je geboortedatum bepalen het soort omgeving, je mogelijkheden, de uitdagingen en je lot voor je verdere ontwikkeling. Het verschaft je inzicht in je karakter, de kracht van je persoon, je talenten en mogelijkheden maar ook je zwakke kanten en blokkades.

Dit alles te weten geeft je de mogelijkheid tot zelfacceptatie en daardoor tot innerlijke harmonie en rust. Ook geeft het inzicht in de relaties tot anderen, de raakvlakken en de herkenning, en kunnen we ons hiermee verlost voelen van de machteloosheid en de pijn van het onbegrip.

Het geeft de mogelijkheid de ander te begeleiden met steun en begrip, die een ieder van ons toch zo dringend nodig heeft. Laten we trachten eerst begrip op te bouwen voor ons eigen zelf en met deze vreugde de ander te helpen te mogen zijn wie hij/zij is.

Deze ervaring wil ik gaarne met u delen en wat eerst uit nieuwsgierigheid is ontstaan is nu uitgelopen tot een deel van mijn werk met mensen.

De kosten voor een schriftelijke consult (rapport) zijn Euro 15,=. Voor een persoonlijke consult (gesprek) van ongeveer een uur bereken ik € 40,-.

Daarnaast is het mogelijk een Lezing te boeken voor kleine groepen (maximaal 20 personen, minimum 8 personen). Gedacht wordt aan een vrouwen onderonsje, familiebijeenkomsten, vriendenclubje, vereniging die in dit thema geïnteresseerd is, enz.

De kosten voor groepen zijn € 25,- p.p. Een ieder krijgt schriftelijk zijn persoonlijke beschrijving van zijn/haar lotsgetal mee.

Ook is het mogelijk deze avonden bij mij in huis te boeken, de kosten zijn dan € 20,- p.p. waarbij een hapje en een drankje bij ingesloten zijn.

Copyright © 2021 Adagium - Praktijk voor lichaam en geest. Alle rechten voorbehouden.